690 מוזיאון ארץ ישראל

פיקניק ישראלי במוז"א - שבת 21.7