הזמנת כרטיסים


שם האירוע

מיקום

פעילות במוזיאון 14.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 15.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 16.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 17.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 19.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 20.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

20.03.18 - זהות יהודית וישראלית, הרצאה וסיור בתערוכת המפה

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 21.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 22.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 23.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 24.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 26.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 27.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

27.03.18 - 70 שנה של טבע ישראלי - הרצאה וסיור בתערוכת הטבע

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 28.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 29.03.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 01.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 02.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 03.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 04.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 06.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 07.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 09.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 10.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

10.04.18 - בחזרה לשדות - הרצאה וסיור בתערוכת המפה

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

פעילות במוזיאון 11.04.2018

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

24.04.18 - כשתיאלם תרועת הפסטיבלים - הרצאה וסיור בתערוכת המפה

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן

01.05.18 - סיפור דרך ארץ ישראלי - הרצאה וסיור בתערוכת המפה

מוזיאון

לרכישה לחץ כאן